Zanim zaczniesz korzystać z porównywarki Krypty.net zapoznaj się z poniższymi zasadami, upewnij się, że je rozumiesz i je akceptujesz:

  1. Krypty.net powstała i działa jako źródło informacji o cenach krypto walut na poszczególnych giełdach i rynkach. Dokonując ewentualnych inwestycji w krypto waluty, podobnie jak w przypadku innych inwestycji, powinieneś dokonać samodzielnej, własnej analizy i podjąć osobiste decyzje co do inwestowania bądź nie.
  2. Informacje dostępne na Krypty.net nie stanowią w żadnej mierze rekomendacji co do inwestycji w jakikolwiek instrument finansowy. Krypty.net nie jest w żadnym razie brokerem instrumentów finansowych, ani tym bardziej doradcą w kwestii inwestycji, jako medium, portal internetowy nie podlega też nadzorowi obejmującemu instytucje finansowe.
  3. Krypty.net, jej właściciele i twórcy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne straty finansowe, koszty ponoszone przez użytkowników korzystających ze strony Krypty.net, którzy korzystają z niej na zasadzie własnego ryzyka.
  4. Mimo, że dokładamy wszelkich starań aby prezentowane na stronach Krypty.net dane i informacje były cały czas aktualne, prawidłowe i prawdziwe, nie możemy zagwarantować, że będzie tak za każdym razem, co wynika przede wszystkim z technicznej natury dostarczania i prezentowania danych w portalach internetowych.
  5. Krypty.net może zostać afiliantem dostawców produktów, czy usług dotyczących krypto walut i w takim wypadku może realizować prowizję z tytułu określonych działał użytkowników Krypty.net. Jest to podyktowaniem potrzebą utrzymania i rozwoju, dostępnego nieodpłatnie dla użytkowników portalu.