Newsletter


Warning: mysqli_num_fields() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /wp-includes/wp-db.php on line 3215

Bitfinex

Podstawowe informacje
Firma: iFinex inc.
Kraj: Hong Kong
Start działalności: 2012
Wykresy
Informacje o ofercie
Krypto waluty: BTC, LTC
Waluty tradycyjne: USD
Opłaty transakcyjne: Maker fee 0.1% Taker fee 0.2%
Prowizja od wpłaty: Crypto 0 / Bank wire: 0.100% of the deposit amount, with a minimum fee of $20.00 USD
Prowizja od wypłaty: Crypto 0 / Bank wire: 0.100% of the withdrawal amount, with a minimum fee of $20.00 USD
Minimalna wartość oferty zakupu: 0.01 BTC / 0.1 LTC / 0.1 DASH
Minimalna wartość oferty sprzedaży: 0.01 BTC / 0.1 LTC / 0.1 DASH

Dlaczego Bitfinex?  Giełda oferuje:

 • solidną edukację dla tych, którzy rozpoczynają działalność na rynku kryptowalut (a jak wiadomo w ślad za wiedzą zyski idą),
 • narzędzia dla inwestorów już wyedukowanych (po zakończeniu nauki nie musisz więc szukać innej giełdy),
 • dobowy wolumen obrotów na poziomie prawie kilkudziesięciu mln USD (duży rynek to większa szansa na to, że trafi się na interesującą ofertę lub, że nasza propozycja zainteresuje innego inwestora),
 • możliwość handlu: Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Zcash, Monero, Litecoin, Dash i  USD. Póki co prym rekordy zainteresowania bije Bitcoin, ale może warto zarabiać na handlu walutą, która ma udział w niemal 25% obrotów na rynku, czyli Ethereum.

bitfindex01

 

Jak założyć konto na Bitfinex?

W prawym górnym roku okna jest przycisk SIGN UP (zarejestruj się). Po kliknięciu go wyświetlane jest okno Sign up. W pola należy wpisać odpowiednio:

 • Username – nazwa użytkownika (dowolna, będziemy jej używać do logowania).
 • Email address – adres poczty elektronicznej.
 • Password – hasło. Jest to klucz do twojego sejfu. Musi ono składać się z minimum: 8 znaków, 1 wielkiej litery, 1 liczby, 1 znaku specjalnego.
 • Confirm password – hasło maskowane jest czarnymi kółkami. Wpisujący nie do końca co wie wpisał. Aby uniknąć sytuacji, że zdefiniował hasło, którego nie zna – trzeba hasło wpisać po raz drugi. Ono też jest maskowane przy użyciu kółek. Zakłada się, że jeżeli użytkownik dwa razy wpisał ten sam ciąg znaków, to nie zrobił tego przypadkowo. Hasło zostanie przyjęte. Uwaga! Sprawdź, czy podczas definiowania i weryfikowania hasła nie był wciśnięty CapsLock. Oba hasła się zgodzą. Jeśli będziesz chciał zalogować się za jakiś czas to mimo wpisywania „tych samych” znaków czynność nie powiedzie się.
 • Timezone – strefa czasowa jest określana na podstawie danych logowania.

Po wpisaniu danych kliknij przycisk Open Accout.

Na podany adres e-mail przyjdzie list, który ma w temacie Action required: verify email address. Dzieje się to błyskawicznie. Jeżeli do ciebie nie dotarł – sprawdź folder w którym ląduje spam. Niektóre filtry są nadgorliwe. Otwórz list i kliknij przycisk VERIFY MY EMAIL ADDRESS.

bitfindex02

Nastąpiło przekierowanie na stronę logowania https://www.bitfinex.com/login. Kliknij przycisk Username. Wyświetlone zostało okno Log in. W polu Username or E-mail wpisz nazwę użytkownika lub adres poczty elektronicznej użyte podczas zakładania konta. W polu Password wpisz hasło. Kliknij przycisk Log in.

Jak korzystać z Bitfinex?

Bitfinex daje użytkownikowi bogaty zestaw zleceń. Ułatwiają one handel. Rodzaj zlecenia wybiera się z listy widocznej w polu ORDER FORM. Do dyspozycji są następujące rodzaje zleceń.

Limit

Jest to zlecenie z limitem ceny. Inwestor określa kurs (zwany limitem ceny), po jakim chce kupić lub sprzedać posiadany instrument finansowy.

W zleceniu Limit należy określić próg cenowy. Transakcja może być realizowane po cenie określonej w limicie albo na warunkach korzystniejszych dla wystawiającego zlecenie tzn. po cenie niższej – w przypadku zlecenia kupna, albo po cenie wyższej – w przypadku zlecenia sprzedaży.

Inwestor w zleceniu kupna określa maksymalną cenę, którą jest gotów zapłacić. W zleceniu sprzedaży podaje minimalną cenę, po której może sprzedać wystawiane instrumenty finansowe.

Niby zlecenie Limit jest najprostsze. Ma jeszcze trzy opcje.

OCO

OCO to skrót od one-cancels-the-other czyli jedno anuluje drugie. Skąd się wzięło drugie zlecenie??? Już tłumaczę. Gdy składamy zlecenie Limit pojawia się zlecenie główne. Teraz możemy śledzić zachowania rynku na bieżąco korygować zlecenie. Możemy zaznaczyć opcję OCO i od tego momentu pojawią się… dwa zlecenia poboczne.  Są one połączonych z sobą.

Gdy jedno z nich zostanie zrealizowane, drugie będzie anulowane przez system. Komplikacja czy korzyść?

Załóżmy, że chcemy zarobić na zmianach kursu BTC w stosunku do USD. Wystawiamy zlecenie główne, przekazywane na giełdę, kupna po cenie 2213 USD/BTC i do tego zlecenie realizujące zyski (ang. Take Profit) – sprzedaży po 2223 USD/BTC oraz zlecenie chroniące przed stratami (ang. Stop Loss) – też sprzedaży po 2193 USD/BTC. Rozwiązanie to jest wygodne bo po realizacji zlecenia głównego system będzie kontrolował kurs. Jeżeli jedno ze zleceń podrzędnych osiągnie cenę uaktywnienia, zostanie wysłane na giełdę, zaś drugie zlecenie podrzędne zostanie automatycznie anulowane. Mało tego – system nie sprawdza pokrycia na zlecenia podrzędne w momencie ich wystawiania.

HIDDEN

Częstą praktyką przy wystawianiu zlecenia jest sprawdzenie co robią inni gracze. Zlecenie z opcją HIDDEN po złożeniu pozostaje niewidoczne dla innych inwestorów. Nie jest to zlecenie drugiej kategorii. Cena i priorytet realizacji pozostają takie same jak zleceń widocznych.

Jakie jest zastosowanie tego zlecenia? Gdyby inwestor z zasobnym portfelem postanowił sprzedać lub kupić dużą ilość waluty lub kryptowaluty, wówczas inni inwestorzy mogliby wpaść w euforię/panikę. Sprzedaż lub zakup nie odbyły by się lub możliwe by były na niekorzystnym dla dużego inwestora poziomie.

Zlecenie z opcją HIDDEN jest realizowane aż do wyczerpania, ale pozostali inwestorzy nie wiedzą jaka jest jego „głębia”. Dowiadują się dopiero po fakcie.

bitfindex03_maly

POST ONLY

Zlecenie to daje pewność, że opłatę transakcyjną (ang. fee) uiści wystawiający zlecenie (maker). Po złożeniu zamówienie jest ono albo zamieszane w książce zleceń lub anulowane. Ostatni przypadek zachodzi tylko wówczas, gdy zostało złożone z limitem (ang. limit orders).

Po wybraniu zlecenia wraz z opcjami należy jeszcze kliknąć przycisk: Exchange Buy (zlecenie zakupu) lub Exchange Sell (zlecenie sprzedaży) i… handel z limitem został rozpoczęty.

Market

Jest to zlecenie kupna lub sprzedaży, które zostanie wykonane natychmiast po obecnych cenach rynkowych.

Realizacja odbywa się dopóty są sprzedający / kupujący, a limit zlecenie nie zostanie zrealizowany.

Zlecenie to jest stosowane wówcza, gdy szybka realizacja stawiana jest przed maksymalnie korzystnym poziomem cenowym. Składanie zlecenia oznacza, że inwestor preferuje zlecenie natychmiastowe po najlepszej dostępnej cenie.

Nie ma ono dodatkowych opcji. Po określeniu ceny jednostkowej i liczby nabywanych / sprzedawanych jednostek należy jeszcze kliknąć przycisk: Exchange Buy (zlecenie zakupu) lub Exchange Sell (zlecenie sprzedaży).

bitfindex04_maly

Stop

Zlecenie sprzedaży lub zamknięcia pozycji, gdy tylko rynek osiągnie pewną cenę. Jak to może wyglądać w praktyce?

Przykład pierwszy. Aktualna cena rynkowa kryptowaluty wynosi 2500 USD. Inwestor w długiej pozycji może chcieć sprzedać, jeśli cena osiągnie wartość 2450 USD. W tym przypadku zostanie użyty stop sprzedaży na poziomie 2450 USD.

Przykład drugi. Aktualna cena rynkowa kryptowaluty wynosi 2500 USD. Przedsiębiorca w krótkiej pozycji może chcieć kupić, jeśli cena osiągnie 2550 USD. W tym przypadku zostanie użyty stop w wysokości 2550 USD.

W zleceniu należy określić:

 • rodzaj zlecenia, czyli Stop,
 • cenę progową (STOP PRICE USD),
 • liczbę BTC (AMOUNT BTC),
 • rodzaj transakcji (Exchange Buy (zlecenie zakupu) lub Exchange Sell (zlecenie sprzedaży).

Stop-Limit

Tym razem zaczniemy od przykładu liczbowego. Potem omówimy opcje. Zatem: inwestor chce kupić BTC, gdy cena rynkowa osiągnie 2500 USD, ale nie ma zamiaru zapłacić więcej niż 2520 USD. Oznacza to, że zostanie ustalona cena stopu w wysokości 2500 USD i limit cenowy na poziomie 2520 USD. Co się stanie, gdy cena rynkowa osiągnie 2500 USD?  Zlecenie zostanie uruchomione i będzie realizowane według najlepszego dostępnego scenariusza. Realizacja zlecenia zostanie zakończona, gdy:

 1. zostanie wypełnione tzn. kupione tyle BTC ile zostało zaplanowane lub,
 2. cena rynkowa przekroczy 2520,01 USD. W tym przypadku zamówienie może zostać częściowo wypełnione ze względu na limitowaną cenę.

Tyle mówi teoria. A co na to praktyka?

Jeżeli ruch cenowy jest bardzo szybki i wysokość kursu tylko przemknie przez widełki cenowe, to może nie być wystarczająco dużo ofert, aby rozpoczęta została realizacja zlecenia.

Co się stanie jeśli próg aktywacji zlecenia nie zostanie przekroczony? Nic.

Czy trzeba  coś robić po przekroczeniu przez cenę progu aktywacji? Nic. Zlecenie Limit-Order jest automatycznie dodawane do książki.

Trailing Stop

Najlepiej i najkrócej działanie działanie zlecenia oddaje nazwa Stop kroczący. Jest ono zleceniem chroniącym przed potencjalnym poniesieniem straty.

Najłatwiej wytłumaczyć działanie zlecenia na przykładzie. Przedsiębiorca znajduje się na długiej pozycji. Aktualna cena rynkowa kryptowaluty wynosi 2500 USD. Przed chwilą miał miejsce szybki wzrost z 2250 USD. Wow! Sprzedawać już czy czekać na dalszy wzrost? Na szczęście dylematów takowych nie musimy przeżywać dzięki zleceniu Trailing Stop. Inwestor może ustawić trailing stop z krokiem (ang. price distance) 50 USD.

Co to spowoduje? Już wyjaśniam. Pojawi się zlecenie zlecenie wstrzymania sprzedaży (ang. sell stop order) na poziomie 2450 USD. W przeciwieństwie do zwykłego zlecenie zatrzymania sprzedaży (uwaga!!!!)  jeśli cena rynkowa nadal będzie wzrastać i dojdzie do 2800 USD, to zlecenie trailing stop samodzielnie będzie wzrastać pozostając 50 USD (w tym przykładzie) poniżej ceny rynkowej, czyli ustawi się na poziomie 2850 USD.

W odróżnieniu od zwykłego Stop Loss limit w zleceniu Trailing Stop jest przesuwany automatycznie. Nie ma „sufitu” zarobku, ale jest limit „podłogi”. Gdy trend odwróci się, zlecenie zadziała minimalizując potencjalne straty.

Fill or Kill (FOK)

Zlecenie „wszystko lub nic” musi być zrealizowane w całości lub zostanie anulowane. Jaki jest cel stosowanie zlecenia Fill or Kill? Zapewnia ono, że pozycja jest wprowadzana natychmiast i za określoną cenę.

Na GPW jego odpowiednikiem jest zlecenie „wykonaj lub anuluj”. Rezultat daje taki sam, a nazwa nieco mniej drastyczna niż FOK.

Na tym kończy się pierwsza grupa zleceń. Pozostałe znajdują się pod kreską Advanced (zaawansowane).

bitfindex05_maly

Po wybraniu jednego z poleceń zaawansowanych należy zapoznać się z ostrzeżeniem i kliknąć przycisk I agree, enable advanced order types. Czy omówione do tej pory zlecenia nie mogą powodować strat? Mogą, ale ostatnie dwa należą do grupy zleceń algorytmicznych. Rezultaty ich wykonania mogą nie być oczywiste, ponieważ niektóre z nich mogą się wykonywać po spełnieniu określonych parametrów i trwać przez pewien czas. Brzmi to nieco enigmatycznie. Sprawa się wyjaśni, gdy wyświetlone zostanie okno z parametrami zlecenia.

Scaled Orders

Narzędzie Scaler Orders jest algorytmem, który w zamyśle twórców ma ułatwić składanie zleceń i pozwolić inwestorowi przeznaczyć więcej czasu na koncentrację na strategii. Algorytm automatycznie tworzy wiele zleceń z limitem w ustalonym przez użytkownika w zadanym przedziale cenowym. Narzędzie to zapewnia również kontrolę nad różnorodnością i rozkładem zleceń.

Jakieś konkrety? Już służę. Po wyświetleniu okna Scaled Orders:

 • z listy Pair wybierz parę walutową. W przykładzie jest to BTC/USD,
 • wybierz jedną z opcji Exchange (giełda) lub Margin (handel z dźwignią i depozytem zabezpieczającym),
 • wybierz jedną z opcji Buy (kupno) lub Sell (sprzedaż),
 • w polu Total amount wpisz całkowitą sumę, która może zostać podzielona na poszczególne zlecenia,
 • w polu Order count podaj liczbę zleceń, na jakie może zostać rozdzielona suma Total amount,
 • w polu Price Lower podaj najniższą cenę ograniczającą składane zlecenia,
 • w polu Price Upper podaj maksymalną cenę ograniczającą składane zlecenia,
 • zaznaczenie pola Hidden spowoduje ukrycie całości zlecenia przed pozostałymi inwestorami,
 • opcja amount variance powoduje, że sumaryczne zlecenie jest bez zmian. Cząstkowe różnią się o zadaną wartość. Dzięki temu łatwiej ukryć zlecenia przed śledzącymi,
 • w polu Price variance można zdefiniować rozrzut cenowy,
 • w sekcji Distribution można określić wartość kolejnych zleceń. Do wyboru są opcje: Flat (równe), rosnąca, malejąca i Custom czyli ustalona przez inwestora.

Po wprowadzeniu wszystkich parametrów należy kliknąć przycisk Preview (podgląd). Jeżeli, któreś z pól zawiera niepoprawne dane, wówczas obok niego pojawi się komunikat wyświetlony w kolorze czerwonym. Uwaga! Parametry sprawdzane są pod kątem poprawności merytorycznej, a nie sukcesu w odniesieniu do sytuacji rynkowej.

bitfindex06_maly

Token Manager & Chain Split Tokens

Narzędzie Token Manager służy do tworzenia i niszczenia złożonych żetonów. Celem istnienia takiego narzędzia jest umożliwienie handlu tokenami „Chain Split Tokens”.

Chain Split Tokens

Bitfinex umożliwia handel w sektorze tokenów Chain Split Tokens (w skrócie CST). Jest to pierwszy produkt tego rodzaju, który pozwoli klientom giełdy spekulować na kursach BTC oraz BCC i BCU.

BCC oznacza CST (Chain Split Tokens) reprezentujący Bitcoin Core. Z kolei Bitcoin Core to  oprogramowanie określone w repozytorium https://github.com/bitcoin/bitcoin;

BCU to CST (Chain Split Tokens) reprezentujący Bitcoin Unlimited. Bitcoin Unlimited to  oprogramowanie określone w repozytorium https://github.com/bitcoinunlimited/bitcoinunlimited.

Okres kontraktu (ang. Contract Period) rozpoczyna się w dniu 17 marca 2017 r., zaś kończy się o godzinie 23.55:59 po południu w dniu 31 grudnia 2017 r.

bitfindex07_maly

Handel na zeszyt

Coś co można polecić inwestorom bardziej zaawansowanym to handel z dźwignią. Aby uzyskać dostęp do jego opcji należy wybrać polecenie Margin, a następnie kliknąć Advanced Funding Options.

bitfindex08_maly

W dolnej części okna wyświetlane są dodatkowe opcje dotyczące warunków kredytowania transakcji.

Bitfinex pozwala użytkownikom na handel z dźwignią do 3,3x. Na ten cel uzyskują dofinansowanie z platformy.

Jak to działa? Załóżmy, że inwestor I ma 30 USD zdeponowane na swoim rachunku giełdy Bitfinex. Uzyskuje on dofinansowanie w wysokości 70 USD, przy stopie procentowej X na czas Y z Financing Order Book stając się tym samym odbiorcą finansowania od B, dostawcy usług finansowych. Za uzyskaną w ten sposób łączną kwotę 100,00 USD I może zakupić 100,00 USD w BTC składając zlecenia kupna (od jednego lub kilku sprzedawców). Inwestor I ma prawo do zwrotu finansowania (w tym naliczonych odsetek) w dowolnym czasie bez jakiejkolwiek kary z tytułu wcześniejszej płatności.

Uzyskanie finansowania nie stwarza żadnych zobowiązań, aby zakupić altcoiny na giełdzie. Inwestor może również zastąpić finansowanie z B w każdej chwili, jeśli np. znajdzie korzystniejsze.

W powyższym przykładzie bitcoiny zakupione przez inwestora I (za 100,00 USD) Podlegają zastawowi na rzecz B, do całkowitej kwoty finansowania uzyskanego od B (70,00 USD, ale również plus odsetki). Inwestor I może dysponować dowolną kwotą BTC znajdującą się na rachunku giełdy, która nie podlega zastawowi.

Co się dzieje z depozytem podczas zmian kursu?

Załóżmy, że wartość zakupionych BTC zmieniła się z 100,00 USD do 82,35 USD.  Różnica między tą wartością kryptowaluty, a finansowaniem uzyskanym przez inwestora na jej zakup (i pod zastaw) wynosi 82,35 USD – 70,00 USD czyli 12,35 USD. Wartość procentowa bitcoin wynosi 12,35 USD / 82,35 USD, czyli 15%. Innymi słowy, jeśli wartość bitów spadła do sumy 82,35 USD, łącza zobowiązanie inwestora stanie się natychmiast wymagalne, zadłużenie zostanie zwrócone B zostanie zwrócone. Inwestorowi pozostanie różnica (czyli 12,35 USD, nie licząc odsetek). Leżącego się nie kopie, ale nie w świecie finansów. Z drugiej strony giełda dba o swoją płynność finansową w interesie wszystkich inwestorów.

Co się stanie jeśli wartość rynkowa altcoinów wzrośnie? Inwestor I może sprzedać je i spłacić pożyczkę. Załóżmy, że wartość BTC wzrasta do 115,00 dolarów. Teraz różnica między wartością bitcoin a finansowaniem wynosi 115,00 USD – 70,00 USD czyli 45 USD. Wartość procentowa zysku wynosi 45,00 USD / 115,00 USD czyli w przybliżeniu 39%.

Bitfinex. Dlaczego ona?

Jak widać z powyższego przeglądu Bitfinex:

 • pozwala na prostą rejestrację,
 • umożliwia dokonywanie podstawowych operacji,
 • gdy inwestor poczuje się pewniej i chce handlować z dźwigną czy używać zleceń automatyzujących handel – znajdzie je na tej giełdzie.

Więcej na temat giełdy Bitfinex możesz przeczytać w artykule pt. „Trading BTC/ETH/LTC/XRP/ZEC/XMR itd. – lista najlepszych giełd kryptowalutowych”.

bitfindex03

 

comments powered by Disqus
Sprawdź także: